Men vi sinh Vibiotics

Thành phần

  • Bacillus Clausii, Baciiluss Subtilis:
  • Bifidobacterium nhập khẩu từ Đan Mạch
  • Lysin, taurin:
  • Zinc monomethionin, Selen hữu cơ
  • Aspartam, hương sữa, lactose, Maltodextrin vừa đủ
0977725115